Двуседмични контактни лещи

Двуседмичните контактни лещи са предназначени за ежедневно носене и смена на всеки 14 дни. Те са подходящ вариант за хора, които изпитват дискомфорт последните 10 дни от месечни контактни лещи. Някои двуседмични лещи са одобрени от производителя за удължено износване. Това означава, че с препоръката на вашия оптик можете да ги носите до седем дни и шест нощи, без да ги махате. Не се препоръчва носенето на двуседмични контактни лещи по-дълго от указанията на Вашия оптик. Ако двуседмичните лещи се носят по този начин, те трябва да се изхвърлят в края на седемдневното износване. Прочетете повече за двуседмичните контактни лещи.

Разгледахте всички продукти в текущата селекция и филтри. Ако искате да видите други продукти, коригирайте настройките на филтъра.