Контейнерчета за съхранение

Контейнерите за контактни лещи се използват за съхранение и поддържане на лещите чисти , независимо дали сте у дома или в движение. Много от тях имат леви и десни индикатори или някакъв друг дизайн, който да ви помогне да запомните коя леща за кое око е . Не забравяйте редовно да ги почиствате и да ги подменяте на всеки три месеца. Предлагаме контейнери във всякакви дизайни. Внимавайте, когато използвате пероксиден разтвор за почистване . Този тип разтвор винаги изисква специален контейнер, който обикновено е включен в пакета и може да бъде опасно да се използва с друг вид контейнер.

Разгледахте всички продукти в текущата селекция и филтри. Ако искате да видите други продукти, коригирайте настройките на филтъра.