Търговски условия

Благодарим Ви, че посетихте сайта на Alensa.bg. Нашият онлайн магазин е част от мрежата на Alensa, предлагаща единствено оригинални и висококачествени контактни лещи и аксесоари в почти всички европейски страни. На тази страница ще намерите подробна информация относно Правилата и условията, с които Вие като Купувач се съгласявате, поръчвайки от Alensa.bg. При потвърждаване на Вашата поръчка ще видите кутийка с отметка, показваща, че Вие сте прочели и разбрали тези Правила и условия и следователно сте съгласни с тях. По-подробна информация и допълнителни разяснения може да намерите на информативните страници на Alensa.bg. Запазваме си правото да препращаме към съдържанието на тези страници, приемайки, че Купувачът се е запознал с тях. Alensa.bg запазва правото да не изпълнява поръчки, включващи над 10 артикула. Разходите за такива, които са предварително заплатени с карта, ще бъдат възстановени по посоченa банковa сметка.

Меню

Уводни разпоредби

Долупосочените правила и условия са валидни при пазаруване от сайта на Alensa.bg.

Правилата и условията определят и уточняват договорните отношения между Купувача и Продавача. Всички договорни отношения се регулират съгласно законите на Република Чехия, като тези, които не са упоменати тук и в случай, че Купувачът е физическо лице, се уреждат от Гражданския кодекс (Act No. 89/2012 Coll.) и Закона за защита на потребителите на Република Чехия (Act No. 634/1992 Coll.). За юридически лица всички не споменати тук договорни отношения са предмет на Търговския кодекс на Република Чехия (Act No. 513/1991 Coll.).

Обратно към основното меню

Регистрация на Alensa.bg

Всички продукти и услуги, които предлагаме, се изпращат от основния логистичен център на Alensa, намиращ се на територията на Република Чехия. Нашият сайт Alensa.bg се управлява от компания Alensa s.r.o, регистрирана на адрес:

Alensa s.r.o
Českomoravská 2408/1a
190 00 Praha 9
ДДС в Чехия: CZ27179681
ДДС в България: BG3075992121

Търговската марка Alensa, цялото съдържание на уебсайта и всички публикувани рекламни материали са интелектуална собственост на Alensa s.r.o и са защитени от Закона за авторското право.


Обратно към основното меню

Как работят нашият сайт и промоции

Всеки може свободно да използва Alensa.bg както като гост, така и като регистриран потребител (след оформяне на поръчка), като се задължава да използва нашия сайт отговорно, спазвайки нашите Общи условия. В случай на злоупотреба, Alensa си запазва правото временно или за постоянно да забрани достъпа на потребителя до нашия уеб сайт и услуги.

Как да използваме сайта правилно?

Alensa.bg разрешава на всички потребители да използват уебсайта само за законни цели, което значи, че:
- Местното, национално и международно право не трябва да се нарушават
- Измами от всякакъв тип и неоторизирана реклама под всякаква форма са забранени
- Сексуален подтекст или съдържание, подбуждащо омраза, обида, насилие, дискриминация, тормоз и т.н., не е разрешено
- Използването на фалшива самоличност не е позволено.


Всеки потребител е свободен да изрази своето мнение на нашия сайт. Въпреки това нямат да бъдат толерирани коментари, целящи уронване на нашата или чужда репутация, както и такива, съдържащи подвеждаща останалите потребители информация.

Престъпления и технически злоупотреби

Не са разрешени опити за кибератаки или умишлено въвеждане на вирус на нашия сайт. Тези форми на злоупотреба са престъпление и при възникване на подобен случай Аленса ще съдейства на властите за провеждането на наказателно преследване.

Alensa няма да бъде подведена под отговорност в случай, че нашият уеб сайт пострада от злонамерен софтуер или дигитална атака.

Обратно към основното меню

Договор за покупка

Въз основа на регистрацията на Купувача в уебсайта, Купувачът има достъп до неговия потребителски интерфейс. Купувачът може да поръчва стоки от своя потребителски интерфейс. Не е възможно да направите покупка без да създадете потребителски акаунт (регистрация).

Договорът за покупка от сайта на Alensa.bg се счита за сключен с потвърждаването на онлайн формуляра за поръчка от страна на Купувача. С това действие той удостоверява, че е прочел тези Правила и условия и е съгласен с тях. Завършвайки своята покупка и отбелязвайки в квадратчето с отметка, че сте прочели и разбрали нашите Общи условия, посочвате, че сте навършили пълнолетие и имате валидна рецепта за модела лещи, които сте поръчали. Също така потвърждавате, че предоставената от Вас информация е валидна и съответства на предписанието на Вашия очен специалист. Съгласявате се, че е Ваша отговорност да се подлагате на редовни очни прегледи и да следите за евентуална промяна в предписаните Ви параметри за контактни лещи. Alensa.bg не носи отговорност за каквито и да било последици в резултат на отклонение от Вашата рецепта.

Общите условия и правила не се прилагат в случаите, когато Купувачът е юридическо лице или лице, което при поръчка на стоки действа в рамките на своя бизнес или собствената си професия. Стоките, закупени от Alensa.bg, не са предназначени за препродажба. Продавачът не издава фактури без ДДС. Купувачът може да закупи само количество стоки, което отговаря на нормалните му нужди.
Ако Купувачът поръча или закупи количество стоки, което Продавачът, на базата на наличната информация, оценява като предназначено за препродажба, Продавачът запазва правото да отмени поръчката. В случай че вече е сключен договор за закупуване, Продавачът има право да се откаже от договора за закупуване. В този случай Купувачът и Продавачът взаимно ще върнат всички извършени транзакции.

Alensa.bg ,като регистрирана международна компания , е освободена от задължението за издаване на касов бон при продажба на продукти закупени от сайта ни. На мястото на касовият бон се издава фактура, която служи като доказателство за направеното плащане при осчетоводяване и като документ за направена покупка при рекламация.

Стоките ни се доставят до клиента чрез куриерска фирма, а плащането се извършва чрез така наречения наложен платеж. При наложения платеж клиентът плаща в брой сумата на покупката на куриера, а той от своя страна има задължението да предаде сумата по продажбата на доставчика.Дефиницията на понятието „наложен платеж“ е залегнала в допълнителните разпоредби на Закона за пощенските услуги, където се казва, че това е допълнителна услуга при която пощенската пратка се доставя на получателя срещу заплащане на определена от подателя сума.

Задължението за регистриране и отчитане на доставките чрез издаване на фискална касова бележка отпада в момента , в който фирмата има сключен договор с куриер – лицензиран пощенски оператор за наложен платеж с пощенски паричен превод (ППП), където събраните суми постъпват по банковата сметка на фирмата и за нея не е задължително издаването на фискална касова бележка. Разписката за пощенски паричен превод, която издава куриерът при получаване на сумата от клиента, играе ролята на касов бон.Според Закона за пощенските услуги пощенският паричен превод е пощенска услуга, при която в точка за достъп до мрежата на пощенски оператор (например офис на куриерска фирма), подателят подава парична сума в брой и нарежда по електронен път (например при плащане с банкова карта в офис на куриера) или писмено на хартиен носител пълната сума да бъде изплатена в брой на получателя без никаква удръжка.

В чл.3, ал.1 от Наредба №Н-18/2006 г. е указано, че когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги , задължението за издаване на фискална касова бележка отпада.

Аленса извършва продажби чрез електронен магазин, но не приема плащания, за които са налице задълженията за издаване на фискален бон (например, банкови парични преводи и пощенски парични преводи, в случаят на наложеният платеж това се поема от куриера поради споменатото по-горе) и не попада в обхвата на задължените по чл. 3 лица, съответно за нас не е налице задължение по чл. 52м за подаване на информацията, посочена в Приложение №33 на Наредба №Н-18/2006 г.

Доказателство за покупка и фактура

Адресът, посочен на фактурата, е винаги този на основния логистичен център на Alensa и не може да бъде сменен или променен. Датата на издаването й съвпада с тази, на която поръчката е изпратена, и не е възможно да бъде подменена от Alensa. Допълнителна информация като ЕГН и др. ще бъде добавена към Вашата фактура в случай, че е отбелязана в полето за Бележка при направата на поръчката. Вече издадени фактури не могат да бъдат коригирани.

Фактурите се генерират по номер на поръчка. Това означава, че всички продукти от поръчката ще бъдат на една фактура. Не могат да се издават нови фактури за отделни продукти от нея.


Обратно към основното меню


Плащане и цени

Ваучера за подарък (по-надолу наричан “Ваучер”) издаден от продавача е със стойност като посочената на ваучера. Ваучера е в електронна форма във PDF формат и куповача ще го получи по имейл след като плащането пристигне до акаунта на продавача. Всеки ваучер има уникален код, е лимитиран и може да бъде използван само в Alensa.bg e-shop. Ваучера не може да бъде заменен за пари. Неизползван ваучер не може да бъде компенсиран по никакъв начин. В случай на анулиране, иск или оттегляне от поръчка платена с ваучер, стойността на ваучера ще бъде въстановена като кредит на профила на купувача който използва ваучера.
Предупреждение:
Ваучера може да бъде закупен само чрез плащане с карта.
За ваучер не може да бъде заплатено с клиентски кредит или через наложен платеж.

За заплащане на своята поръчка може да изберете един от следните методи:
- Наложен платеж
- Плащане с карта
- Плащане с ваучер за подарък

Сигурност при заплащане

Всички заплащания се изпълняват по сигурен и надежден начин. Вашата лична информация ще бъде използвана единствено за установяване на плащането и не се предоставя на трети страни.

Онлайн плащане

Ако изберете да заплатите онлайн чрез кредитна или дебитна карта, ще бъдете пренасочени към надеждна уеб страница на наш партньор, където да въведете Вашите данни и извършите плащането. Цялата информация е безопасно криптирана. Моля, имайте предвид, че тази защитена връзка за плащане е активна само за ограничен период от време. Ако сесията е изтекла, ще трябва да осъществите достъп до поръчката си чрез личния Ви профил на сайта ни и да опитате отново.

Плащане с ваучер за подарък

Плащане със ваучер за подарък е възможно само с ваучер закупен в Alensa.bg e-shop. Всеки ваучер има уникален код и е с лимитирано време за ползване. Когато избере да плати с ваучер, куповача трябва да въведе кода от ваучера в полето “Код за намаление”, което се попълва в секция “Кошница” при правене на поръчка. Ваучера може да бъде използван само един път за цялата си стойност. Ако стойността на покупката надхвърля стойността на ваучера, купувача може да плати разликата. Плащането на разликата е в съгласие с нашите правила и условия за заплащане, вище Методи за плащане. Ваучера може да бъде използван за заплащане на всички продукти или услуги предлагани от нашия e-shop.
В случай на отказ на поръчка платена с ваучер, поръчката се връща до продавача. Продавача ще анулира поръчката на купувача и заплатена сума ще бъде въстановена. В такъв случай стойността на ваучера ще бъде върната под формата на кредит във профила на купувача. Ако поръчката е била заплатена с ваучер и пари, купувача може да реши в каква форма да получи сумата заплатена с парични средства (превод до банковата сметка на купувача или кредит до клиентския профил).

Цени

Цените на всички продукти и разходите за доставка в онлайн магазина ни включват ДДС. Валидността на всички промоции и отстъпки съответстват на информацията, посочена на Alensa.bg. Продавача има право да коригира цената на продукта преди изпращане ако е открил, че продукта е бил предложен на грешна цена. В подобен случай, клиента трябва да бъде информиран за правилната цена и да се съгласи на променената цена. В противен случай, договора за покупка ще бъде премахнат и поръчката ще бъде отменена от продавача.

Alensa си запазва правото да променя цените в зависимост от променящия се пазар, конкуренцията, изискванията на производителя и др. Стремим се да поддържаме най-ниските цени на българския пазар.


Обратно към основното меню


Проблеми със заплащането

- Проверете банковата си сметка – дали транзакцията е преминала успешно, за да решите евентуални технически проблеми, възникнали при плащането.
- Ако то е било успешно, но поръчката фигурира като неплатена в нашата система, моля, свържете се с нас на адрес Alensa.bg и ние ще се обърнем към нашия счетоводен отдел.
- Ако имате проблеми със страницата за плащане, опитайте да осъществите достъп до профила си в Alensa.bg от друг браузър или устройство.Разходи за доставка

Alensa осигурява безплатна доставка на всички контактни лещи, очила и слънчеви очила!

Всички останали продукти също могат да имат безплатна доставка, когато се достигне лимит на поръчка 30 лв.

Разходи за доставка

Speedy

Плащане с карта

4.70

Наложен платеж*

Без такса

Поръчки над 30 лв.

Безплатна

Личен иск.

3.90

BOX NOW

Плащане с карта

Безплатно

Наложен платеж

Безплатно

*Заплащането се осъществява при получаване на стоката.

За разноса на нашите продукти използваме услугите на куриерски фирми Speedy . Ако предпочитате опцията "До поискване", можете да изберете и удобен за Вас офис на Спиди от адресите тук .

Забележка:

 • Крайната цена е окончателна с включена доставка и ДДС
 • Транспортните разходи не зависят от размера и теглото на поръчката

Alensa.bg периодично предлага промоции за безплатна доставка. Специалните ни оферти може да намерите както на уебсайта и страницата ни в социалните медии, така и като се абонирате за получаване на информационния ни бюлетин. В него ще бъдат ясно посочени продължителността и условията на всяка промоция.

Допълнителна услуга:Застраховка на пратката

Срещу допълнителна такса имате възможност да застраховате пратката си. Тази застраховка покрива пакети в случай, че те бъдат изгубени или повредени при транспортиране. Това означава, че веднага след като потвърдим, че вашият колет е загубен или повреден по какъвто и да е начин, ние незабавно ще изпратим нов колет, съдържащ същите стоки, без да е необходимо първо да инициираме протокола за рекламация, описан по-долу. Ако вашата поръчка съдържа специални стоки по поръчка, като например очила по поръчка или уникални комбинации от лещи, имайте предвид, че за подготовката им ще отнеме допълнително време.

Доставка извън България

Alensa.bg не предлага доставка извън територията на страната. Ако искате да поръчате за друга европейска страна, се свържете с нас на info@alensa.bg .

Промяна на поръчка

Моля, обърнете внимание, че поради голямото количество пратки, обработвани от нашия склад, не можем да изменяме вече подготвени за изпращане поръчки. Ако искате да промените избраните от Вас артикули, се свържете с нас на тел. 02 492 83 78. Работното време на екипа ни „Грижа за клиента“ е от 9:00 до 17:00 ч. от понеделник по петък.

Време за доставка

Куриерска фирма Очаквана дата за доставка
“До поискване“ от офис на Speedy 2–3 работни дни от датата на изпращане
BOXNOW 2–3 работни дни от датата на изпращане

Забележка:

 • Поръчки, приети от понеделник до петък преди 12.00 ч. се изпращат на същия ден.
 • Направените след 12.00 ч. се изпращат на следващия работен ден.
 • Събота и неделя са неработни дни.
 • Очакваната дата за доставка се определя от датата на изпращане, която не винаги съвпада с деня, в който поръчката е направена.

Проследяване на поръчка

Информационният имейл, който Клиентът получава на електронния си адрес, съдържа номера на товарителницата, с която поръчката е изпратена. С него тя може да бъде проследена в активния линк, водещ към сайта на куриерската фирма. В случай, че не получите тази информация, се свържете с нашия отдел „Грижа за клиента.“

Доставка на неналични продукти

Доставката на някои модели (торични и мултифокални лещи) и други специални диоптрични стойности, може да отнеме между 1 и 4 седмици и зависи от наличността на продукта при дистрибутора на съответния производител.

Очакваната дата за доставка на избраните продукти ще бъде посочена вдясно на полето след въвеждане на необходимите Ви параметри. Клиентът е длъжен да следи за тази информация по време на поръчка.

Поръчки, състоящи се от налични и неналични артикули, се изпращат при наличието на всички продукти или при желание на клиента могат да бъдат разделени. В някои случаи това може да бъде свързано с допълнителни транспортни разходи за сметка на Купувача.

Alensa non-stock products delivery times Alensa non-stock products delivery times

Проблеми с доставката

При доставка на домашен адрес, се уверете, че пратката ще може да бъде приета в работно време от понеделник до петък. Ако няма такава възможност, изберете служебен адрес или офис на куриерската фирма.

Не носим отговорност за забавяне на доставката, причинено от нашите логистични партньори или независещи от нас обстоятелства като метеорологична обстановка, национални празници, неработни дни и др. Имайте предвид, че ние посочваме ориентировъчна дата за доставка, базирана на информацията на куриерската фирма. В редки случаи, някои пратки могат да пристигнат извън установения срок. Попълнете коректно и възможно най-точно актуалния си телефонен номер и адресната си информация (пощенски код, номер на улицата или къщата, етаж и апартамент), за да ускорите доставката на Вашата поръчка. Когато тя бъде изпратена от нашия склад, ще получите номер на товарителница, по който може да бъде проследена онлайн. Ако срещате трудности или имате въпроси относно доставката, се свържете с нашия екип „Грижа за клиента“.

Предварително заплатените поръчки с куриерска фирма DHL, които по невъзможност от страна на Клиента, не могат да бъдат доставени на посочения адрес, ще бъдат съхранявани за определен период в склада на логистичната компания. Ако не ни съобщите за това, пратката може да ни бъде върната или унищожена. В този случай е отговорност на Купувача да се увери, че пратката ще ни бъде върната на правилния адрес. Унищожени поръчки няма да бъдат заменени нито разходите за тях – възстановени.

Понякога може да има ситуации в които производител има затруднение с производството поради което не могат да заредят нашия склад. Времето за доставка винаги зависи директно от условията на нашите снабдители и може да отнеме няколко седмици. Неналичните продукти включва поръчани контактни лещи, лещи с много необичайни параметри и т.н…, които нямаме на склад постоянно. Посочената дата за изпращане е базирана на най-краткия срок в който очакваме доставка. Това показва очаквания срок в който ще можем да изпратим продукта от нашия склад и е част от таблицата в която Купувача попълва диоптричните параметри.

Пример за дата на изпращане:
Alensa non-stock products delivery times basket Alensa non-stock products delivery times basket

Протокол за рекламация

Когато получим уведомление за липсваща, отсъстваща или неправилно доставена пратка, ще съставим протокол за рекламация. За тази цел освен информацията на клиента, имаме нужда и от потвърждението от куриерската фирма.

След получаването му се ангажираме да изпратим нова поръчка или да възстановим похарчената сума по възможно най-бързия начин. Ако обаче сте закупили нашата колетна застраховка, ние ще можем незабавно да изпратим нова пратка и няма да се налага да чакате, докато заявката ви бъде обработена.

Транспортен дефект

Контактните лещи и аксесоари се доставят в твърда опаковка, която ги предпазва от увреждане по време на транспортирането им. Ако все пак такова настъпи, НЕ ПРИЕМАЙТЕ пратката, посочвайки като причина „нарушена цялост на опаковката“, „течащ разтвор“ и т.н. и се свържете незабавно с нас, за да изпратим продуктите отново.

Обратно към основното меню

Гаранция и замяна

Продуктите, означени със знака „Гарантирана замяна“ имат 365 дни гаранция, която започва от датата на доставка. Ако върху опаковката или инструкциите, приложени към продукта, са посочени други срокове, то за валидни се приемат те. Лещите, които доставяме, (с редки изключения) са със срок на годност, надвишаващ 12 месеца. За допълнителна информация за конкретен продукт се свържете с нас на info@alensa.bg .

Гаранционният период от 12 месеца важи само за:

 • Неотворени опаковки контактни лещи с ненарушена цялост и в търговско състояние, позволяващо препродажба (незамърсени, ненадраскани, немаркирани, несмачкани).
 • Продукти, закупени от alensa.bg преди не повече от 1 година.
 • Съгласно Европейските регулации за здраве и безопасност
 • Връщанията трябва да отговарят на всички следните условия:
  Кутиите за лещи и оригиналната опаковка трябва да бъдат неотворени, запечатани, неповредени и в състояние за повторна продажба *
  Цялата стока трябва да бъде върната без липсващи компоненти

Политиката за замяна и връщане на продукти важи в случай, че:

 • Желаете да замените поръчания продукт със същия модел, но с друг диоптър или за напълно различен

модел. - Искате да се възползвате от Гаранцията за връщане на парите на TopVue и Gelone - или от „Проверка на качеството“.

Продуктите за рекламация е задължително да се изпращат с препоръчано писмо в твърда опаковка (за предотвратяване на транспортни дефекти) на този адрес. При „Проверка на качеството“ разопакованите лещи е необходимо да бъдат съхранявани в разтвор и твърда опаковка (контейнер за контактни лещи), за да се избегне изсъхването им, заедно с техните блистери, оригинална опаковка с всички неотворени лещи и писмо, описващо дефекта. Анализът, осъществяващ се в лаборатория на фирмата производител, отнема около месец, но в някои случаи може и да е по-дълъг. Запазваме си правото да изтриваме коментари относно поръчки/доставки, след като случаят е разрешен успешно.
Връщането на очила и слънчеви очила е посочено по-долу
Винаги трябва да се свържете с нас преди да върнете стоките
Продуктите, върнати по време на законоустановения период на анулиране (в рамките на 14 дни от получаването), ще бъдат възстановени изцяло
Връщанията на неотворени стоки, направени след законния 14-дневен срок за отказ, ще бъдат оценени в зависимост от гаранцията и срока на годност на продуктите (както беше посочено по-горе, продуктът трябва да бъде в търговски вид). Продуктите обаче трябва да бъдат върнати на Alensa.bg не по-дълго от 365 дни от първоначалната дата на покупка

Ако Alensa е допуснала грешка и е изпратила грешни продукти, трябва да ни съобщите за това в рамките на 30 дни от получаването на стоките
* Съгласно Европейските регулации за здраве и безопасност

Политиката за замяна и връщане на продукти важи в случай, на:
Връщане, направено в рамките на законоустановения срок за анулиране (14 дни)
Връщане на неотворени, неизползвани, неповредени стоки в рамките на гаранцията
Неправилно доставени продукти (да бъдат докладвани в рамките на 30 дни от получаването им)

Процедурата за замяна и връщане обикновено се състои в тези 3 стъпки:
1. Информирате ни за желанието си да върнете продукта
2. Изпращате ни го за Ваша сметка на този
адрес 3. Съобщавате ни номера на товарителницата му.

Моля, не изпращайте неотворени опаковки контактни лещи или разтвори в обикновен плик, а само в твърда опаковка, за да се избегнат евентуални транспортни дефекти. Добавете и фактурата, с която сте ги получили като доказателство за поръчка, направена от сайта на Alensa.bg и инструкции за действие. В случай, че желаете замяна за друг диоптър, ни съобщете точните параметри. Ако желаете да възстановим похарчената сума на Вашата сметка, добавете цялата необходима за банковата транзакция информация (IBAN и BIC код).

Разходи за рекламация

Купувачът поема транспортните разходи за връщането на продукта, който желае да бъде рекламиран до посочения адрес. Новият артикул ще бъде изпратен без допълнително оскъпяване. В случай на грешка от наша страна (разминаване на получените продукти от поръчаните) всички транспортни разходи са за наша сметка.

Имайте предвид, че процедурата по връщане слънчеви очила отнема по-дълъг период от време. Това е причинено от необходимостта за по-обстоен преглед на състоянието, в което продуктът се изпраща обратно, който се осъществява от експертите ни в нашия основен склад.

Купувачът се съгласява да уважи необходимото време за изпълнението на всяка рекламация.

Време за замяна

Новата поръчка ще бъде изпратена веднага, щом получим върнатия неотворен продукт, което отнема обикновено между 1 и 2 работни дни. Ако в момента нямаме налични необходимите параметри, то това ще стане, след като ги получим на склад.

Имайте предвид, че процедурата по връщане и замяна на слънчеви очила отнема по-дълъг период от време. Това е причинено от необходимостта за по-обстоен преглед на състоянието, в което продуктът се изпраща обратно, който се осъществява от експертите ни в нашия основен склад.

Купувачът се съгласява да уважи необходимото време за изпълнението на всяка замяна.

Обратно към основното меню


Оплаквания относно стоките или услугите ни

Alensa.bg няма да приема оплаквания за вече изхвърлени продукти и когато случаите не могат да бъдат разследвани. Моля запазете лещите, за които имате съмнение, че са дефектни. Ако проблемът е видим, ни изпратете снимки като доказателство. За всеки подобен случай, се обърнете към нашия отдел „Грижа за клиента“. Ако е необходимо продуктът да бъде върнат, се следва процедурата, описана в раздела .

Гаранция, замяна и връщане

Подробни указания при оплаквания от продуктите на марката TopVue и Gelone, ще намерите тук.

Нашата гаранция за връщане на парите може да се използва само в рамките на 60 дни след получаване на продукта.

Alensa.bg е сайт, предлагащ онлайн контактни лещи и аксесоари. Нашата мисия е да предлагаме само качествени продукти на най-ниска цена в България, но ние не сме оптик или професионално медицинско лице и не сме задължени по закон да предоставяме пробни лещи и заменяме единични бройки. В този смисъл условията ни за рекламация важат само за цели опаковки контактни лещи.

Купувачът също така потвърждава, че в случай на закупуване на отделна рамка за очила, Продавачът не носи отговорност за щети по рамката, причинени от непрофесионално шлайфане на стъклата от трето лице.

Моля, изпратете рекламираните очила в оригиналната кутия, включително кърпата за почистване.

Рекламация на поръчка платена с ваучер за подарък

В случай на рекламация на поръчка платена с ваучер за подарък, сумата заплатена със ваучера се възстановява под формата на кредит към клиентския профил на купувача който е използвал ваучера. Ако покупката е била заплатена с ваучер и парични средства (допълнително плащане), купувача може да реши как може да му бъде възстановено допълнителното заплащане (превод до банковата сметка на купувача или кредит до клиентския профил).

Дефектни лещи или оплаквания за качеството

Ако имате оплаквания относно качеството на поръчаните от Вас продукти (зачервяване, замъглено зрение, неприятно усещане, сухота), Ви предлагаме да ни ги върнете за "Проверка на качеството". Ние ще ги изпратим на фирмата производител за установяване на причината за Вашия дискомфорт. Моля имайте предвид, че в някои случаи това може да отнеме до два месеца, т.к. лещите се налага да бъдат транспортирани на големи разстояния и се очаква отговор от производителя. Ако се установи дефект, ще Ви изпратим безплатно кутия лещи със същите параметри. В случай, че Вашите оплаквания не са причинени от продукта, върнатите за „Проверка на качеството“ продукти не се възстановяват.

Използваните лещи е задължително да бъдат потопени в разтвор (най-добре в контейнерче) и изпратени в твърда опаковка заедно с оригиналната им кутия и блистер, всички неотворени лещи, фактурата, с която сте ги получили, и описание на възникналия проблем и очаквания резултат. Продукти, претърпели транспортен дефект поради неспазване на гореописаните изисквания, няма да бъдат приемани или заменяни. Оплаквания и молби за възстановяване на разходите се приемат не по-късно от 6 месеца от датата на фактурата. Alensa.bg не е в състояние да предприеме действия по обезщетение преди да получи заключението на фирмата производител за „Проверката на качеството“. За по-детайлна информация се обърнете към нашия отдел „Грижа за клиента“ на info@alensa.bg .

Оплакване поради получаване на грешни параметри

Оплакванията за получаване на грешен продукт могат да бъдат направени само в рамките на 30 дни след датата на доставка на този продукт . Рекламации, направени по-късно от 30 дни след получаване на продукта, вече няма да се приемат. Затова ви препоръчваме винаги да проверявате продукта веднага след получаването му и да се свържете с нас възможно най-скоро, ако е допусната грешка.

Неудовлетвореност от нов модел контактни лещи

Сайтът Alensa.bg не носи отговорност за неудовлетвореност от модел контактни лещи, закупен без предварителна консултация с оптик или лекар.

Преминаването към нова марка и модел контактни лещи носи риск от незадоволство. Ние не носим отговорност за медицински усложнения и дискомфорт, причинен от носенето на неподходящ за Вас продукт. Затова Ви съветваме винаги да се консултирате с Вашия офталмолог или оптик преди да изпробвате нови марки и модели лещи. Купувачът е длъжен да разполага с валидна рецепта и да поръчва единствено предписаните му от очен специалист контактни лещи, разтвори, капки и спрейове за очи.
В този случай е възможна замяна само на опаковки, чиято цялост не е нарушена.

Неудовлетвореност от ефекта на модел цветни лещи

Ефектът на цветните лещи е много субективeн и е свързан с редица фактори. Например той зависи от пигментацията на очите Ви и може да се променя от външни условия като светлина, грим и избор на дрехи. При избора на такива модели контактни лещи, следете и за вида им. Те биват подсилващи естествения цвят на окото или променящи го изцяло. Това също може да доведе до различна степен на покривност. Тъй като не е възможно да се предскаже крайния резултат, ние не приемаме жалби или молби за замяна, породени от неудовлетвореност от ефекта. При покупка купувачът се съгласява, че цветните лещи не подлежат на възврата, освен ако не се отнася до производствен дефект.

Снимките в сайта са предназначени да илюстрират предлаганите продукти, но не са снимки на точния продукт, който клиентът ще получи. Снимките на продуктите, които показват номера на артикулите, датите на изтичане и т.н., ще имат различни номера, уникални за вашия продукт. Някои от нашите продукти се произвеждат в няколко обекта на различни места, всички притежавани от един и същ, оригинален производител. Снимка на продукт може да показва разлики в местоположението на продукта, който сте получили. Тези видове зависими от местоположението / зависими от времето / уникални идентификационни разлики по никакъв начин не означават, че продуктът, който сте получили, по някакъв начин не е това, което трябва да бъде. Твърдения, основани на тези логически, очевидни разлики в отпечатването между снимките в сайта и получените продукти, няма да бъдат приемани.

Моля, имайте предвид, че при подаване на рекламация относно възможни дефектни лещи, ще бъдете помолени да предоставите валидна рецепта. Въпреки че няма нужда да представяте рецептата си, когато купувате лещи онлайн, винаги трябва да притежавате валидна такава, не по-стара от една година. Когато се извършва проверка на качеството, тази рецепта е необходима, за да се провери дали диоптрите на закупените от вас лещи съответстват на действителното ви предписание от оптик.

Оплаквания относно съдържанието на нашия сайт

Alensa си запазва правото да променя съдържанието на сайта Alensa.bg без предизвестие. Стремим се да предложим на нашите клиенти най-актуалната информация, но не може да бъдем подведени под отговорност за временно неправилно представени факти или грешки. Това се отнася и за технически проблеми, причинени от злонамерени атаки или вируси. Ако откриете проблем в съдържанието на нашия сайт, моля свържете се с нашия отдел „Грижа за клиента“.

Написаните от клиенти коментари не представят възгледите или мнението на Alensa.bg и трябва да се възприемат като субективни. По никакъв начин те не бива да се смятат за напътствие или съвет. Всяка потенциално подвеждаща или невярна информация ще бъде редактирана.

Снимките в сайта са предназначени да илюстрират предлаганите продукти, но не са снимки на точния продукт, който клиентът ще получи. Снимките на продуктите, които показват номера на артикулите, датите на изтичане и т.н., ще имат различни номера, уникални за вашия продукт. Някои от нашите продукти се произвеждат в няколко обекта на различни места, всички притежавани от един и същ, оригинален производител. Снимка на продукт може да показва разлики в местоположението на продукта, който сте получили. Тези видове зависими от местоположението / зависими от времето / уникални идентификационни разлики по никакъв начин не означават, че продуктът, който сте получили, по някакъв начин не е това, което трябва да бъде. Твърдения, основани на тези логически, очевидни разлики в отпечатването между снимките в сайта и получените продукти, няма да бъдат приемани.


Обратно към основното меню


Алтернативно решаване на спорове

Купувачът има право да поиска Алтернативно решаване на спорове, ако не е доволен от отговора на жалбата му, или смята, че Продавачът е нарушил неговите потребителски права. В такъв случай, се свържете с нас на info@alensa.bg . Ако Продавачът откаже промяна на становището си или не отговори на запитването в 30-дневен срок, Купувачът има право да подаде жалба до орган за алтернативно решаване на спорове между потребители и търговци, одобрен със Заповед № РД-16–88/03.02.2016 г., допълнен със Заповед № РД-16–1291/02.12.2016 г.).

Потребителят може да се обърне и към Европейската онлайн платформа за разрешаване на спорове .

Определението „потребител“ за целите на алтернативното разрешаване на спорове обхваща физическите лица, които действат извън своята търговска или професионална дейност. Но когато договорът е сключен за цели отчасти в рамките на търговската дейност на лицето и отчасти извън нея (договори с двойна цел) и когато търговската цел е толкова ограничена, че не е преобладаваща в общия контекст на договора, това лице следва също да се счита за потребител. Алтернативното разрешаване на спорове се прилага за процедури за извънсъдебно решаване на спорове относно договорни задължения, произтичащи от договори за продажба или договори за услуги между търговец и потребител. Алтернативното разрешаване на спорове се прилага само за договори за покупка от разстояние, жалбата за които надхвърля 20 евро. Агенцията за АРС може да изиска от потребителя заплащането на номинална такса за подаване на жалбата, която не може да надхвърля 5 евро, включително ДДС.


Обратно към основното меню


Прекратяване на договора

Отказ от договор за покупка

Според европейското законодателство всеки има право да прекрати договора до 14 дни от получаването на стоките. При процедурата по прекратяване на договора е необходимо да се спазят следните условия:

• стоките трябва да със запазен търговски вид, не се приемат увредени, обявени за недействителни или със забележки по опаковката – отворена, надраскана, замърсена и т.н., продукти. Ако в резултат на неправилно манипулиране потребителят наруши целостта на оригиналната картонена кутия, с която продуктът е доставен, то той не може да бъде върнат (тъй като стоката става непродаваема).

• Молим при връщане на стоките да приложите документа за продажба (фактурата), издаден от нас, и да посочите номера на Вашата банкова сметка, BIC код и титуляр на сметка; Препоръчваме Ви да изпращате стоките за рекламация в твърди опаковки, не в плик.

Върнатите стоки трябва да са в първоначалното си състояние

Продуктите трябва да са със запазен търговски вид, позволяващ препродажба. Не се приемат увредени, обявени за недействителни или със забележки по опаковката – отворена, надраскана, замърсена и т.н., стоки. Ако потребителят наруши оригиналната картонена кутия, с която продуктът е доставен, то той не може да бъде използван с оглед на разпоредбите за безопасност и хигиена.
Това се отнася и за слънчевите очила. Ако желаете да замените или върнете рамки или слънчеви очила до 14 дни след закупуването им, сте длъжни да предоставите пълния комплект на продукта – калъф, картонена опаковка, кърпичка за почистване с непокътнати стикери, удостоверяващи оригиналността на продукта. В противен случай, не е възможно той да бъде заменен или разходите за него – възстановени.
Благодарим за Вашето разбиране и съдействие!

Необходими документи

Моля, приложете като доказателство за покупка издадената от Alensa.bg фактура, нейно копие или номера на Вашата поръчка. Не забравяйте да приложите и номера на банковата си сметка, ако е необходимо.

Продуктът трябва да бъде върнат в първоначалното му състояние

Моля, изпратете поръчания от Вас продукт в твърда, картонена кутия, а не в пощенски плик (дори и да е опакован в аерофолио). Ние не сме длъжни да приемем увредени по време на транспортирането пратки. В случай на оттегляне от договора, изпълнено съгласно гореописаните условия, разходите на Купувача, включително първоначалните за доставка, ще бъдат изцяло възстановени. Купувачът поема единствено тези за връщането на поръчания продукт. Стойността на продукта ще бъде възстановена чрез банков превод по сметката на клиента в рамките на 2–10 дни от получаването на върнатите стоки, единствено ако са в състояние, позволяващо препродажба.

Цена и процедура за връщане

Ако са изпълнени всички необходими условия, Купувачът ще получи обратно цялата похарчена сума. Той поема единствено разходите, свързани с връщането на пратката, което трябва да се извърши съгласно информацията и условията, посочени в този раздел.

В случай на оттегляне от договор за закупуване при поръчка платена с Ваучер, стойността на ваучера се възстановява като кредит в клиентския профил на купувача който използва ваучера. Ако поръчката е била платена с ваучер и парични средства, купувача може да реши по какъв начин да му бъдат възстановени средствата (превод до банковата сметка на купувача или кредит до клиентския профил).

Връщането на слънчеви очила и диоптрични очила:

Нашите очила и слънчеви очила се доставят с гаранция от две години в случай на счупване. В противен случай, ако искате да върнете очила или слънчеви очила, това може да стане само в рамките на законния 14-дневен срок за отказ. Те не трябва да се използват или повреждат. Оригиналната опаковка не трябва да се унищожава. Ако искате да върнете или замените слънчеви очила или рамки, ние изискваме да върнете целия продукт, включително кутията, външната кутия, всичко вътре в кутията, всякакви кърпи за почистване и всички идентифициращи стикери или етикети. С други думи, продуктът трябва да бъде в абсолютно същото състояние, както е бил при получаването му. Продуктът се счита за непълен без един от тези артикули. В случай на липсващи или повредени елементи, връщане или замяна няма да е възможна. Благодарим ви за разбирането и спазването на правилата ни за замяна.

Слънчеви очила, рамки и диоптрични очила се доставят в оптимално състояние и са били щателно проверени за качество преди изпращане. В редките случаи, когато някои от тях пристигат повредени или имат непосредствени транспортни дефекти, свържете се с клиентската ни служба и ние ще прегледаме случая, за да ви помогнем.Не е възможно да приемем рекламации за очила, които не са били използвани правилно съгласно инструкциите за употреба или са били повредени поради неправилна грижа за очилата (например почистване на очилата с кърпа, която не е специално предназначена за почистване на очила, и т.н.). Освен това не подлежат на рекламация повреди на очилата, дължащи се на излагане на екстремни температури (напр. сауна, отопляем автомобил и др.) или на агресивни/абразивни вещества (продукти за коса, морска вода и др.). Гаранцията на очилата не покрива и дефекти, причинени от нормално износване и честа употреба.

Диоптричните стъкла се произвеждат въз основа на специфични индивидуални изисквания и поради това не отговарят на условията за връщане. Само рамките отговарят на условията за евентуално възстановяване. Това условие важи от момента, в който са платени очилата , независимо от състоянието при доставка.

Обратно към основното меню

Политика за поверителност

Защитата и обработването на лични данни се описва в следната декларация за поверителност.